KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Pocheň - pod nádrží (Čižina)
Tok: Čižina
Stanice: Pocheň - pod nádrží (Čižina)
GPS: 50.031226°N, 17.725906°E
Obec: Brumovice
ORP: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik. Zděná stanice se nachází pod MVN Pocheň, na levém břehu VT Čižina, vybavena automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry. 
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-0730-0-00
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
180
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
220
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.pod.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=300050201&oid=1
export evidenčního listu: 22.04.2024 20:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.