Povodňový plán obce BrumoviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brumovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111
E-mail: info@pod.cz

Závod:

Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
Tel.: 596 657 511
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
Tel.: 596 657 511, 596 657 516
E-mail: opava.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Brumovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Opava 10100014 2-02-01-0760-0-00, 2-02-01-0660-0-00
Čižina 10100258 2-02-01-0730-0-00, 2-02-01-0750-0-00
Hořina 10100654 2-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10213853 2-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10211369 2-02-01-0740-0-00
bezejmenný tok 10210172 2-02-01-0730-0-00
bezejmenný tok 10217713 2-02-01-0730-0-00
bezejmenný tok 10209836 2-02-01-0740-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství - severní Morava; Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Oblastní ředitel: Ing. Tomáš Vrba
Tel.: 956 941 031
E-mail: or941@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Brumovice:
Ing. Lucie Šponerová
Tel.: 956 941 365, 724 525 008
E-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Brumovice, které neovlivňují odtokové poměry na území obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Čižiny v km 6,7 10216149 2-02-01-0730-0-00
LP Čižiny v km 7,3 10209688 2-02-01-0730-0-00
LP Čižiny v km 8,1 10212850 2-02-01-0730-0-00
PP Čižiny v km 4,0 10213421 2-02-01-0730-0-00
PP Čižiny v km 3,65 10214078 2-02-01-0730-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 1,0 km. 

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10211471 2-02-01-0660-0-00