Povodňový plán obce BrumoviceSrážkoměry - Brumovice

Brumovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází západně od intravilánu obce Brumovice.

Cvilín

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází na vrchu Hradisko jihovýchodně od Krnova.

Krnov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ je umístěna na jih od Krnova v nadmořské výšce 360 m.

Lichnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Lichnov, na pravém břehu toku Čižina. Stanice leží v nadmořské výšce 393 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ.