Povodňový plán obce BrumoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Libor Mikeska 607 948 553
František Chlopčík 777 120 059

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Rudolf Žolna - člen JSDH Skrochovice 602 222 427
Pavel Vrbický - člen JSDH Skrochovice 737 283 887
Miroslav Kašpařík - člen JSDH Brumovice 773 761 116

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontakt
CAS MAN, CAS Tatra,
Motorová pila 1 ks,
Tlakové čerpadlo 1 ks,
Člun motorový 1 ks,
Dodávkový automobil (8+1) 1 ks
Obec Brumovice Hlavní 69/64, Brumovice Miroslav Kašpařík - 773 761 116

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Brumovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Hasičská zbrojnice Nouzové ubytování Hlavní 69/64,
Brumovice
David Leszczynski 35 --
Kulturní dům Nouzové ubytování Malá Strana 131/64, Brumovice Petr Machálek 40 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Naděžda Nováková Malá Strana 113/35, Brumovice Naděžda Nováková 606 098 623
Restaurace Záložna Hlavní 60/80, Brumovice Jakub Martínek 734 339 930

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Brumovice Hlavní 75/56 Tomáš Fiala 603 284 730