Povodňový plán města DubňanyPOVODŇOVÝ PLÁN města Dubňany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-1160/2024/5419/ju; ze dne 26. 01. 2024
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/000161/2024; ze dne 27. 02. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUHOCJ 22483/2024; ze dne 28. 03. 2024
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2023
offline verze 15. 12. 2023
digitalizovaná verze 15. 12. 2023
databáze POVIS 15. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i