Povodňový plán města DubňanySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dubňany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716, e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.:
 518 322 371, e
-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Dubňany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kyjovka (Stupava) 10100029 4-17-01-0940-0-00 | 4-17-01-0980-0-00
Šardický p. 10188890 4-17-01-0970-0-00
Rumzovský járek 10186542 4-17-01-0990-0-10
bezejmenný tok 10202453 4-17-01-0990-0-10

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedení: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Dubňany:
Dalibor Jašek
Tel.: 956 952 409, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dubňany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rumsovský járek 10195323 4-17-01-0990-0-10
bezejmenný tok 10203444 4-17-01-0990-0-10
bezejmenný tok 10204541 4-17-01-0990-0-10
PP Rumsovského járku (Včelínek) 15002053 4-17-01-0990-0-10