Povodňový plán města DubňanyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci města) Telefon
Ing. Zbyněk Lysý starosta 518 698 527
Mgr. Michal Švagerka, MBA, LL.M. místostarosta 518 698 531
Ing. Dana Panáková tajemnice 518 698 528

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci JSDH) Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Blerand Osmani velitel jednotky
Ing. Lukáš Šťastný zástupce velitele jednotky
Ing. Jiří Hřiba velitel družstva
Jan Čaňa technik technické služby

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
JSDH Dubňany CAS 30 – 1 ks,
DA 2 ks,
kalové čerpadla 4 ks,
plovoucí čerpadla 2 ks,
motorové pily 2 ks,
elektrocentrály 2ks,
přenosná motorová stříkačka 1 ks
Komenského 288 Blerand Osmani

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Dubňany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Dubňany Nouzové ubytování (tělocvična, třídy), shromaždiště Hodonínská 925, 696 03 Dubňany Ředitel/ředitelka 518 366 529, 776 660 180 1000 --
SC Želva Nouzové ubytování (hala), shromaždiště Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany   776 676 758 1000  
Sokolovna Dubňany Nouzové ubytování, shromaždiště Lipová 653/2, 696 03 Hodonín Pí. Jana Chalupová 733 399 268 500  
Školní jídelna Dubňany stravování Hodonínská 925, 696 03 Dubňany Ředitel 518 364 350, 737 710 328 -- 200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Jednota COOP Malá strana 289, 696 03 Dubňany pí. Marcela Orviská
Jednota COOP Hornická 1008, 696 03 Dubňany pí. Marcela Orviská
Jednota COOP Na Pískách 1236, 696 03 Dubňany pí. Marcela Orviská

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma zásobování Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Hodonín, a.s. Cisterna, kontejner Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín Dispečink VaK 518 340 606,
518 305 944