Povodňový plán města DubňanyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Dubňany

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dubňany a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok na území města Dubňany je Kyjovka (Stupava). Číslo hydrologického pořadí 4-17-01-0700-0-00, 4-17-01-0720-0-00, 4-17-01-0740-0-00. Vodní tok Kyjovka proniká na území města Dubňany ze severu od Kyjova, kde protéká rozvlněným územím a následně vstupuje do ploché krajiny Dolnomoravského úvalu. Délka toku činí 86,7 km. Plocha povodí měří 665,8 km2

Vodní tok Kyjovka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Kyjovky (Stupavy)

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Kyjov (Kyjovka) 54,22 0,24 3,8 8,6 12,6 29,0 40,0

 

Dalším významným vodním tokem je Rumsovský járek. Ten pramení v KÚ Dubňany u bývalého dolu 1. máj I. Teče západním směrem a protéká intravilánem Dubňan. Vlévá se do Kyjovky v jejím ř. km 37,77 u soustavy rybníků. Délka toku je 6,36 km a je ve správě Lesů ČR, s.p.

Podélný sklon vodního toku Kyjovka

Podélný sklon vodního toku Rumsovský járek

 

Vodní toky na území města Dubňany


Základní údaje o vodních dílech na území města Dubňany

Přehled vodních děl na území města Dubňany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Dubňany se nachází celkem 14 vodních nádrží. Ve většině případů se jedná o drobné vodní nádrže, které nemají na povodňovou situaci ve městě vliv. Největší nádrží je Jarohněvický rybník (89,25 ha).