Povodňový plán města DubňanyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
Tel.: 518 698 521
E-mail: sekretariat@dubnany.eu
Národní třída 373/25, 69501 Hodonín
Tel.: 518 316 111
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.