Povodňový plán města DubňanyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 15. dubna 1149
Tel.: 518 698 521
E-mail: sekretariat@dubnany.eu
Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín
Tel.: 518 316 111
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Jarmila Kotrlová
Tel.: 518 316 313
Mob.: 724 326 465
E-mail: kotrlova.jarmila@muhodonin.cz

Vodní hospodářství
Referent - Ing. Pavel Kašperák
Tel.: 518 316 314
Mob.: 602 578 724
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 554 165 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz