Povodňový plán obce DoloplazyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice
Tel.: 582 388 261, 582 389 013, 724 374 460
E-mail: ou@obecdoloplazy.cz, obec@obecdoloplazy.cz 
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 111 (ústředna)
E-mail: posta@prostejov.eu

Odbor životního prostředí
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Vedoucí odboru: Ing. Martina Cetkovská
Tel: 582 329 400
E-mail: 
Martina.Cetkovska@prostejov.eu

Oddělení ochrany životního prostředí

Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Vedoucí oddělení: Ing. Hana Holinková

Tel: 582 329 493
E-mail: Hana.Holinkova@prostejov.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: 
posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru: Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402
E-mail:
 j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí oddělení: Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra