Povodňový plán obce DoloplazyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Zdeňka Fišerová starostka obce 773 230 687,
582 388 261
Marie Rundtová hospodářka obce 582 388 261

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jaroslav Novák velitel JSDH
Bc. Zdeněk Nosek člen SDH/zastupitel
Libor Cesar zaměstnanec obce

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
cisterna Škoda,
přepravní dodávka 2 ks,
kalová čerpadla 2 ks,
plovoucí čerpadlo,
motorová pila 3 ks,
pytle na písek + plnička (dostatečná zásoba písku)
obec Doloplazy (ve správě SDH) Jaroslav Novák
nakladač,
nákladní vozidlo,
vysokozdvižný vozík
ŽPSV Doloplazy Petr Štěpánek (vedoucí údržby a dopravy)

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Doloplazy

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt. kapacita Strav. kapacita
Mateřská škola Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Doloplazy 50 Lada Hronková – ředitelka 30 30
Kulturní dům Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Doloplazy 53 Fišerová Zdeňka – starosta 50 50
Hasičská zbrojnice Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Doloplazy 146 Jaroslav Novák – velitel 30 30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Prodejna ENAPO Doloplazy Doloplazy 10 Jana Čepý


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Moravská vodárenská Prostějov, Krapkova 1635/26 840 668 668