Povodňový plán obce DoloplazyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice
Tel.: 582 388 261, 582 389 013, 724 374 460
E-mail: ou@obecdoloplazy.cz, obec@obecdoloplazy.cz 
náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 329 171, 739 247 054 (tajemník)
E-mail: stab.prostejov@izsol.cz, adolf.labak@prostejov.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.