Povodňový plán obce DoloplazySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Doloplazy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, e-mail: info@pmo.cz

Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716, e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal

Tel.: 577 102 893, e-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Doloplazy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Brodečka (Drahanský p.) 10100136 4-12-02-051, 4-12-02-053
Želečský p. 10204589 4-12-02-054
Potůček 10185981 4-12-02-052

   

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Na území obce Doloplazy se nacházejí ještě některé další vodní toky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10206990 4-12-02-051