Povodňový plán obce AlbrechticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Albrechtice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM069060/2017-419/Ro; ze dne 12. 12. 2017
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/1000218/2017; ze dne 04. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULA 10596/2018; ze dne 18. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 03. 2018
offline verze 28. 03. 2018
digitalizovaná verze 28. 03. 2018
databáze POVIS 28. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i