Povodňový plán obce AlbrechticePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 322 560, e-mail: urad@ou-albrechtice.cz
Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
Tel: 465 385 111, fax: 465 385 221, e-mail: podatelna@lanskroun.eu

Vodoprávní úřad - referentka Ing. Stanislava Uhrová
Tel: 465 385 285, e-mail: stanislava.uhrova@lanskroun.eu

Vodoprávní úřad - referent Richard Kohout
Tel: 465 385 295, e-mail: richard.kohout@lanskroun.eu
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 611 220, e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - vedoucí oddělení vodního hospodářství Ing. Jana Hroudová
Tel.: 466 026 512, e-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra