Povodňový plán obce AlbrechticePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 322 560, e-mail: urad@ou-albrechtice.cz
Nám. J. M. Marků 5, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 352 275, 725 092 542, fax: 465 323 244, e-mail: podatelna@lanskroun.eu

V době mimo povodeň:
Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 385 295, 465 385 111, e-mail: podatelna@lanskroun.eu
Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice I. - Pardubice-Staré Město
Tel.: 466 026 111, fax: 466 611 220, e-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111, fax: 267 310 920, e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.