Povodňový plán obce AlbrechticeDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ing. Jaroslav Novák 465 322 560
Petr Hrabáček 465 322 560
Miroslav Jirásek 465 322 560

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Miroslav Jirásek 465 322 560
Ing. Zdeněk Tejkl 465 322 560
Martin Novotný 465 322 560

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Kalové čerpadlo (1 ks)
Motorová pila (1 ks)
Požární PS (1ks)
Malotraktor (1ks)
Obec Albrechtice
Traktor (3 ks)
UNC (1 ks)
Vleky
Zemědělská technika
Jan Vávra
Přepravní dodávky
Motorová vozidla
Jan Holeček
Traktor (2 ks)
Zemědělská technika
Pavel Gregor

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Albrechtice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Společnsko kulturní centrum Albrechtice Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Albrechtice 94, 536 01 Lanškroun Jaroslava Ficnerová 30 100
Myslivecká klubovna Nouzové ubytování a stravování Albrechtice 61, 536 01 Lanškroun Alois Filip 30 100
Domov seniorů Laudon Nouzové ubytování, stravování, základní zdravotní péče Albrechtice 130, 536 01 Lanškroun Ing. Diana Boháčová 50 50
Country Steak Restaurant Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Albrechtice 78, 536 01 Lanškroun Martin Kozel 20 100
Mateřská škola Albrechtice Nouzové ubytování a stravování Albrechtice 131, 536 01 Lanškroun Miroslava Šterbová 20 40
Obecní úřad Albrechtice Shromáždiště a nouzové ubytování Albrechtice 145, 536 01 Lanškroun Jaroslava Ficnerová 20 0