Povodňový plán obce ŽalhosticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Žalhostice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/28831; ze dne 12. 07. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MULTM/0046689/17/ŽP/BHo; ze dne 20. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 05. 2024
offline verze 20. 05. 2024
digitalizovaná verze 20. 05. 2024
databáze POVIS 20. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i