Povodňový plán obce ŽalhosticeDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3) a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon Mobil (neveřejný)
Jan Hamerník starosta 602 195 166
Jan Waldhauser místostarosta 739 075 174
Jana Kleinerová místostarostka 602 886 859

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) 
Václav Pucek Traktor Žalhostice 45 Václav Pucek
Jaroslav Plíhal Bagr, 1x nákladní automobil Žalhostice 114 Jaroslav Plíhal
Pavel Waldhauser Bagr, 2x nákladní automobil Žalhostice 28 Pavel Waldhauser
Jan Hamerník Motorová čerpadla, pytle na hrazení, písek, šotolina, nářadí (lopaty, krompáče aj.), vysokotlaké čističe Sklady OÚ Jan Hamerník

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Žalhostice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.

ZŠ Žalhostice

Žalhostice 126

Alena Krchňavá

416 737 095

130 / 130

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon

Prodejna potravin

Žalhostice 183

Khieu Anh Dau

777 972 667

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

U Katovny 724/2, Litoměřice

Call centrum

840 111 111