Povodňový plán obce Velká nad VeličkouDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce na pracovišti Adresa Mobil Mobil (neveřejný)
Ing. Petr Šmidrkal Starosta obce Velká nad Veličkou 510 725 978 958
Dušan Jež Místostarosta obce Velká nad Veličkou 557 601 523 675

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (některé neveřejné)
Pavel Sekerka (velitel JPO II) Velká nad Veličkou 803 704 276 755
Ing. Zdeněk Skopal (technický pracovník) Velká nad Veličkou 205 608 002 803
Zdeněk Maňák (pracovník obce) Velká nad Veličkou 795
Jan Pešek (pracovník stavebního úřadu) Velká nad Veličkou 484

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Čerpadlo kalové 230 V 1 ks, čerpadlo kalové benzínové HP Progres 1400 1ks, hladinové čerpadlo 2 ks, manipulátor JCB 1 ks, Multikára 1 ks, Automobil Tatra 815-7 / CAS 30 N3G 1ks, Dopravní automobil / DA – L1Z – VW Transporter 4x4 1ks SDH Velká nad Veličkou Hasičská zbrojnice - Velká nad Veličkou 720 704 276 755
UDS - bagr 1 ks, Locust - nakladač 1 ks, Tatra - nákladní automobil 1 ks Miroslav Čajka - zemní práce Velká nad Veličkou 886 605 106 377

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Velká nad Veličkou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, p .o. Náhradní ubytování a výdej stravy Velká nad Veličkou 462 Mgr. František Frýdecký, Ph.D. 500 500
Mateřská škola Velká nad Veličkou, p. o. Náhradní ubytování a výdej stravy Velká nad Veličkou 596 Bc. Kateřina Janků 100 100
Restaurační zařízení Velká nad Veličkou (Pohostinství u Lajzů) Výdej stravy Velká nad Veličkou 101 Tomáš Lajza - 100
Restaurační zařízení Velká nad Veličkou (restaurace Pod Lipama) Výdej stravy Velká nad Veličkou 107 Jan Jurena - 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou 

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín  Ing. Pavel Zabadal 518 305 911, 518 305 918

 

Voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV - Studna Velká nad Veličkou nebo lze využít místní zdroje - studny jako zdroje užitkové vody.