Povodňový plán obce Velká nad VeličkouCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Velká nad Veličkou je při povodni ohrožováno zhruba 157 budov, které trvale obývá zhruba 387 obyvatel, z toho 55 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  
Ohrožené objekty na území obce Velká nad Veličkou - agregované

 

Ohrožené objekty na území obce Velká nad Veličkou s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na území obce Velká nad Veličkou se nachází tři ohrožující objekty, které mohou zhoršit průběh povodně v případě zasažení povodňovou vlnou. Jedná se o Čistírnu odpadních vod a sběrný dvůr Velká nad Veličkou (severní část intravilánu obce), Autodopravu Jan Horák (střední část intravilánu obce) a skládku odpadu Velká nad Veličkou (leží severovýchodně od intravilánu obce Velká nad Veličkou).
Ohrožující objekty na území obce Velká nad Veličkou
Kontaminovaná místa na území obce Velká nad Veličkou

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Velká nad Veličkou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Velká nad Veličkou u předsedy povodňové komise obce.