Povodňový plán obce TrnováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Trnová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR945/001388/2022; ze dne 26. 04. 2022
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-16621/2022/230; ze dne 03. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP - Hra/35230/2016; ze dne 14. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 10. 2022
offline verze 21. 10. 2022
digitalizovaná verze 21. 10. 2022
databáze POVIS 21. 10. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i