Povodňový plán obce TrnováDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno, příjmení a funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný) Telefon
Bc. Petra Martínková Šumlovová - starostka obce 377 856 060
Eva Hádková - referentka 377 856 070

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno, příjmení a funkce
Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Antonín Šípek - Starosta SDH
Jan Krnáč - Velitel jednotky SDH
Ondřej Šípek - Člen SDH
Jan Vyleťálek - Člen SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

Obec Trnová

Cisterna LIAZ CAS 3500/24, 
Kalové čerpadlo, 
Plovoucí čerpadlo 140, 
Přenosná motorová stříkačka PS 12, 
Motorová pila

Trnová 357 Jan Krnáč
Obec Trnová Multicar (2 ks) Trnová 357 Bc. Petra Martínková Šumlovová
Antonín Šípek Traktor, 
Bobcat, 
Další zemědělská technika
Antonín Šípek
Milan Šedivý Traktor Milan Šedivý
Ing. Petr Dajbych Traktor (2 ks), 
Manipulátor, 
Další zemědělská technika
Ing. Petr Dajbych

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Trnová

Místo     
Adresa Typ Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Trnová

Trnová 223,
330 13 okr. Plzeň - sever

Ubytovací,
stravovací

Mgr. Josef Krauz - Ředitel ZŠ 50 50

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma zásobování Adresa Kontaktní osoba
Telefon
Vodárny Plzeň a. s. Cisterna Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň Luboš Kučera 377 931 315

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Smíšené zboží Trnová Trnová 202, 330 13 Trnová  Urbánková Martina  725 931 260
 COOP Trnová 9, 330 13 Trnová  Zdeňka Kliková  377 955 558
 Potraviny - večerka Trnová 7, 330 13 Trnová