Povodňový plán obce TrnováSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Trnová a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 307 111
E-mail: pvl@pvl.cz
 
Přímý výkon správy toku:
Provoz Horní Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 307 343
E-mail: pvl@pvl.cz
 
Ing. Kateřina Povolná – úsekový technik pro obec Trnová
Tel.: 734 641 761
E-mail: katerina.povolna@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Trnová ve správě vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bělá 10100287 1-11-01-0560-0-00
bezejmenný tok 10273315 1-11-01-0560-0-00
bezejmenný tok 10274423 1-11-01-0560-0-00
bezejmenný tok 10261764 1-11-01-0560-0-00
ZVHS 111010560/5 12000884 1-11-01-0560-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Oblastní ředitelství západní Čechy:
Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
Tel.: 956 945 111
Email: or945@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Trnová:
Ing. Luboš Redlich - rajon 504
Tel.: 956 945 358
Mobil: 725 929 136
Email: lubos.redlich@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Trnová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10251664 1-11-01-0560-0-00
bezejmenný tok 10239993 1-11-01-0560-0-00

 

  • Další vodní linie bez určeného správcovství:

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní linie delší než 0,5 km. Správce se neurčuje. Vodní linie jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodní linie
IDVT ČHP
(bezejmenná linie) 12003182 1-11-01-0540-0-00
(bezejmenná linie) 10269481 1-11-01-0560-0-00
(bezejmenná linie) 10255885 1-11-01-0560-0-00