Povodňový plán obce TrnováCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Trnová je při povodni ohrožováno přibližně 61 budov, které trvale obývá přibližně 152 obyvatel, z toho 2 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. 
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Trnová - agregované

Ohrožené objekty v severní části obce Trnová

Ohrožené objekty ve střední části obce Trnová

Ohrožené objekty v jižní části obce Trnová

Ohrožující objekty

V záplavovém území v katastrálním území obce se nachází čistírna odpadních vod (ČOV), která by mohla být při povodni potenciálním zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství znečištěného materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Trnová
Na území obce Trnová se nenacházejí žádná evidovaná kontaminovaná místa.
Kontaminovaná místa na území obce Trnová

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.