Povodňový plán obce TrnováPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Trnová 181, 330 13 okr. Plzeň - sever
Tel.: 377 856 070, 377 856 060 (starostka)
Mobil: 725 041 079 (starostka)
E-mail:
ou@trnova.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00–12:00 / 13:00–17:00 – úřední den
Úterý: 8:00–12:00 / 13:00–14:00
Středa: 8:00–12:00 / 13:00–17:00 – úřední den
Čtvrtek: 8:00–12:00 / 13:00–16:00
Pátek: 8:00–12:00 / 13:00–14:00
Městský úřad - pracoviště Plzeň
Americká 8/39, 304 66 Plzeň - Jižní Předměstí

Tel.: 377 168 001
E-mail: podatelna@nyrany.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 7:30–11:30 / 12:30–17:00
Úterý: úřad zcela uzavřen
Středa: 7:30–11:30 / 12:30–17:00
Čtvrtek: úřad zcela uzavřen
Pátek: úřad zcela uzavřen

 
Odbor životního prostředí 
Ing. Petr Hauer - vedoucí odboru
Tel.:
 377 168 019
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz
 
Vodní hospodářství
Ing. Lucie Otýsová
Tel.: 377 168 052
E-mail: lucie.otysova@nyrany.cz
Krajský úřad
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Tel.: 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–15:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–15:00
Pátek: 8:00–13:00

Odbor životního prostředí
Mgr. Martin Plíhal - vedoucí odboru
Tel.: 377 195 332
Mobil: 606 619 440
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Jakub Rataj - vedoucí oddělení
Tel.: 377 195 379
Mobil: 777 353 626
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz