Povodňový plán SO ORP Uherský BrodSrážkoměry - Uherský Brod

Bánov

Srážkoměrná stanice se nachází na vodojemu v obci Bánov, parcel. č. 877. Provozovatelem srážkoměru je obec Bánov.

Biskupice u Luhačovic

Nevyhřívaný srážkoměr je umístěn na střeše obecního úřadu v obci Biskupice. Provozovatelem je obec Biskupice.

Bojkovice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna ve městě Bojkovice v blízkosti hřbitova na ulici Jiráskova v nadmořské výšce 310 m.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Horní Němčí

Srážkoměrná stanice se nachází na obecní budově č. p. 401 u fotbalového hřiště v jižní části intravilánu obce Horní Němčí. Srážkoměrná stanice automaticky odesílá data a varovné SMS. Provozovatelem srážkoměru je LVS Horní Němčí a Slavkov.

Komňa

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření obce Komňa. Stanice je umístěna na budově jídelny MŠ (č. p. 169). Provozovatelem stanice je obec Komňa.

Pitín

Srážkoměr je umístěn v intravilánu obce na budově hasičské zbrojnice. Srážkoměr je vyhřívaný a data odesílá celoročně. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Pitín.

Rudice

Srážkoměrná stanice se nachází v severozápadní části intravilánu obce na střeše bývalé Mateřské školy, č. p. 205. Srážkoměr je nevyhřívaný a měří pouze spadlé kapalné srážky. Majitelem a provozovatelem je obec Rudice.

Strání

Srážkoměrná stanice se nachází ve střední části intravilánu na náměstí u Zámečku v obci Strání. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Uherský Brod

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části intravilánu města na pravém břehu řeky Olšavy v místní části Bajovec. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Bojkovice

Srážkoměrná stanice se nachází asi 200 m pod přehradou v areálu obslužných budov. Stanice slouží jako včasné varování nadměrných srážek kvůli obsluze vodního díla.
Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Ludkovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází u jižní hráze v blízkosti č. p. 183.

VD Luhačovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p., se nachází jihovýchodně od vodní nádrže Luhačovice, v zahradě u č. p. 204.