Povodňový plán SO ORP Uherský BrodPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Uherský Brod

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-21059/2022/5419-TK; ze dne 27. 05. 2022
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/003503/2015; ze dne 10. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUZL 60465/2022; ze dne 20. 07. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 02. 2022
offline verze 11. 02. 2022
digitalizovaná verze 11. 02. 2022
databáze POVIS 11. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i