Povodňový plán SO ORP Uherský BrodSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Uherský Brod a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
Fax: 541 211 403
Email: info@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
Závod Střední Morava 
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Provoz Uherské Hradiště - pro povodí Moravy
Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
Vedoucí provozu: Tomáš Macháček, DiS.
Tel.: 572 552 716-7, 572 552 571
E-mail: provozhradiste@pmo.cz

Provoz Veselí nad Moravou - pro povodí Váhu
Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uherský Brod, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP Protéká územím obce
Olšava (ř.km 0.0 -36.424) 10100083 4-13-01-0880-0-00, 4-13-01-0920-0-00,
4-13-01-0960-0-00, 4-13-01-0980-0-00,
4-13-01-1000-0-00, 4-13-01-1140-0-00,
4-13-01-1160-0-00, 4-13-01-1240-0-00, 4-13-01-1260-0-00, 4-13-01-1280-0-00, 4-13-01-1300-0-00
Bojkovice, Drslavice, Hradčovice, Nezdenice, Pitín, Šumice, Uherský Brod, Veletiny, Záhorovice
Okluky 10100150 4-13-02-0050-0-00 Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov
Luhačovický potok (Šťávnice) 10100218 4-13-01-1130-0-00 Uherský Brod
Nivnička (Bystřička) 10100316 4-13-01-1170-1-00, 4-13-01-1170-2-00, 4-13-01-1190-0-00, 4-13-01-1210-0-00, 4-13-01-1230-0-00 Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nivnice, Suchá Loz, Uherský Brod
Kladenka 10100657 4-13-01-0930-0-00, 4-13-01-0950-0-00 Bojkovice, Nezdenice, Záhorovice
Klanečnice (ř.km 16.7 - 16.86) 10185724 4-21-09-0530-0-00 Strání
Kolelač 10101493 4-13-01-0871-0-00, 4-13-01-0873-1-00, 4-13-01-0873-2-00 Bojkovice, Hostětín, Pitín
Bánovský p. 10204821 4-13-01-1150-0-00 Bánov, Šumice, Uherský Brod
Ledský p. 10203109 4-13-01-0990-0-00 Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nezdenice, Šumice
Žitkovský potok (Liešnanský potok)(ř.km 2.236 - 3.797) 10102106 4-21-09-0070-0-00 Pitín, Žítková
Hradecký járek 10200635 4-13-01-1170-2-00 Nivnice, Suchá Loz
Topolovský p. 10206214 4-13-01-1220-0-00 Nivnice
Čáslavský p. 10197845 4-13-01-0990-0-00 Bánov, Nezdenice, Šumice
Maršovský p. 10188907 4-13-01-1250-0-00 Pašovice, Uherský Brod
bezejmenný tok 10194643 4-13-01-0890-0-00 Bojkovice, Komňa
bezejmenný tok 10203281 4-13-01-1150-0-00 Bánov
bezejmenný tok 10203265 4-21-09-0510-0-00 Strání
bezejmenný tok 10195511 4-13-02-0050-0-00 Dolní Němčí, Slavkov

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství - Jižní Morava, Březnická 659, 760 01 Zlín

Příslušný správce toků rajon 210:
Ing. Milan Jurák
Tel.: 956 942 362, 725 257 311
E-mail: milan.jurak@lesycr.cz

Příslušný správce toků rajon 211:
Ing. Vlastimil Hudeček
Tel.: 956 942 364, 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uherský Brod, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP Protéká územím obce
Olšava (ř.km 36.424 - 44.90) 10100083 4-13-01-0860-0-00 Pitín, Bojkovice
Holomňa 10205821 4-13-01-1250-0-00 Pašovice, Prakšice, Drslavice
Hrubár (Škratovský potok) 10197202 4-21-09-0260-0-00 Lopeník, Březová
Koménka 10191642 4-13-01-0890-0-00, 4-13-01-0910-0-00 Komňa, Bojkovice
Krátkovský potok 10191786 4-21-09-0050-0-00 Vápenice, Starý Hrozenkov
Klanečnice (ř.km 16.86 - 25.111) 10185724 4-21-09-0510-0-00, 4-21-09-0530-0-00 Strání
Ovčírka 10205919 4-13-01-0970-0-00 Rudice, Šumice
Vlčnovský p. 10194447 4-13-01-1290-0-00 Vlčnov, Veletiny
Korytnice 10197539 4-13-01-1190-0-00, 4-13-01-1200-0-00 Horní Němčí, Korytná, Nivnice
Třešňůvka 10194695 4-13-01-0940-0-00 Bojkovice
Lubná 10203108 4-13-01-1180-0-00 Korytná, Nivnice
Bzovský potok 10206315 4-13-01-0900-0-00, 4-13-01-0910-0-00 Bojkovice
Drietomice 10200265 4-21-09-0040-0-00, 4-21-09-0060-0-00 Starý Hrozenkov, Vyškovec
Žitkovský potok (Liešnanský potok)
(ř.km 3.797 - 8.928)
10102106 4-21-09-0070-0-00 Pitín, Žítková
PP č. 1 Třešňůvky 10191621 4-13-01-0940-0-00 Bojkovice
Sviňárský potok 10200585 4-21-09-0520-0-00 Strání
Hradčovický potok 10206428 4-13-01-1270-0-00 Hradčovice
Hořenůšek 10198030 4-13-01-1140-0-00 Uherský Brod
Zlatný potok 10194409 4-21-09-0260-0-00 Březová
Valovský p.= PP č.2 Bzovského potoka 10193062 4-13-01-0900-0-00 Bojkovice
Rudický p. - PPč.2 10204027 4-13-01-0950-0-00 Rudice, Záhorovice
Pivný p. (PP Nivničky č. 6) 10200504 4-13-01-1170-1-00 Bystřice pod Lopeníkem
PP č.1 Lubné 10200240 4-13-01-1180-0-00 Suchá Loz, Korytná
bezejmenný tok 10194913 4-21-09-0050-0-00 Vápenice
Vlčí potok = LP č. 32 Krátkovského p. 10201455 4-21-09-0050-0-00 Bojkovice, Starý Hrozenkov

 

  • Vodní toky ve správě města Uherský Brod
Správce:
Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod


Správa vodních toků:
Ing. Taťána Štěpančíková
Tel.: 572 805 237
Mobil: 731 692 688
E-mail: tatana.stepancikova@ub.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP
Vinohradský p. 10203070 4-13-01-1160-0-00
Mlýnský p. 10197555 4-13-01-1240-0-00
Havřický p. (ř.km 0.0 - 0.8) 10203039 4-13-01-1240-0-00

 

  • Vodní toky ve správě města Bojkovice
Správce:
Městský úřad Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice


Bc. Jiří Svoboda - vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí
Tel.: 572 610 434
E-mail: j.svoboda@bojkovice.cz
Název toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10195465 4-13-01-0880-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Březová
Správce:
Obecní úřad Březová, Březová 390, 687 67 Březová u Uherského Brodu


Josef Trecha - starosta
Tel.: 572 695 728
E-mail: obec@obecbrezova.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10205790 4-21-09-0260-0-00
bezejmenný tok 10199986 4-21-09-0260-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Lopeník
Správce:
Obecní úřad Lop
eník, Lopeník 211, 687 67  Březová


Roman Buček - starosta
Tel.: 724 179 029, 572 646 956
E-mail: starosta@obec-lopenik.cz
Název toku IDVT ČHP
Predpolomský potok (Bošacký) (ř.km 6.687 - 8.440) 10111062 4-21-09-0270-0-00