Povodňový plán SO ORP Uherský BrodEvidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Hlásné profily kategorie A: 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Uherský Brod (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Bojkovice (Kolelač)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásné profily kategorie B: 

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Polichno (Luhačovický potok)

Hlásné profily kategorie C: 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bojkovice (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bojkovice C1 (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bojkovice C2 (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Drslavice (Holomňa)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Horní Němčí (Okluky)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Hradčovice (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Hradčovice (Hradčovický p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Komňa (Koménka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Lopeník (Hrubár)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Nezdenice (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Nivnice (Nivnička)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Nivnice - Brodská 900 (Nivnička)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Pašovice (Holomňa)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Pitín (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Přečkovice (Kladenka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Slavkov (Zlejšovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Strání (Klanečnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Suchá Loz (Nivnička)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Šumice (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uh. Brod – náměstí 1. máje (Vinohradský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uh. Brod- Újezdec (Hořenůšek)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uh. Brod - Újezdec (Luhačovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uherský Brod - Havřice (Havřický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uherský Brod - jez (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Uherský Brod (Olšava - pod soutokem s Luhač. p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Vápenice (Krátkovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Veletiny (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Vlčnov (Vlčnovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Záhorovice (Olšava)