Povodňový plán obce LudvíkovSrážkoměry - Ludvíkov

Karlova Studánka

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na hranici intravilánu obce Karlova Studánka v blízkosti hotelů Slezský dům a Praděd a zdravotního střediska.

Ludvíkov

Srážkoměr ve správě obce Ludvíkov je umístěn na střeše technického domku u obecního úřadu. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,2 mm srážek. Srážkoměr slouží jako prvek včasné výstrahy při přívalových srážkách, kdy může být obec ohrožena nesoustředěným odtokem z okolních svahů.

Vrbno pod Pradědem

Srážkoměrná stanice, umístěná na poli na jižním okraji města, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.