Povodňový plán obce LudvíkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Ludvíkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 04998/922/45.03/2014; ze dne 08. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001348/2014; ze dne 03. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUBR/36132-14/pak - OŽP-637/2012/pak ; ze dne 12. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 01. 2022
offline verze 21. 01. 2022
digitalizovaná verze 21. 01. 2022
databáze POVIS 21. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i