Povodňový plán obce LudvíkovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Ludvíkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ludvíkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Ludvíkov je Bílá Opava. Číslo hydrologického pořadí 2-02-01-009, 2-02-01-010. Bílá Opava pramení v Jeseníkách na jižních svazích Pradědu v nadmořské výšce 1260 m. Od pramene teče potok východním směrem k obci Karlova Studánka. Do území obce Ludvíkov vstupuje z jihu a teče severním a severovýchodním směrem do města Vrbno pod Pradědem. V městě Vrbno pod Pradědem se vlévá zprava do vodního toku Střední Opava. Plocha povodí činí 27,54 km2 s délkou toku 13,2 km. 

Základní hydrologické charakteristiky Bílé Opavy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C, Ludvíkov, Bílá Opava 1,5 0,102 3,210 -- 11,1 16,1 -- 31,8 40,7

 

Střední Opava (čísla hydrologických pořadí 2-02-01-0040, 2-02-01-0060, 2-02-01-0080) pramení na severovýchodní straně Pradědu v nadmořské výšce 1180 m. Vodní tok vstupuje do obce Ludvíkov ze západu a teče severovýchodním směrem a spolu s vodním tokem Bílá Opava tvoří pomyslné hranice obce Ludvíkov. Na katastrálním území obce Ludvíkov se do něj vlévá několik menších vodních toků. Ve Vrbně pod Pradědem do něj ústí také Bílá Opava. V tomto městě nakonec soutokem Střední Opavy a Černé Opavy vzniká řeka Opava. Celková délka vodního toku je 12,89 km. 

 

Vodní toky na území obce Ludvíkov delší než 1 km


Základní údaje o vodních dílech na území obce Ludvíkov

Přehled vodních děl na území obce Ludvíkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
 Na území obce Ludvíkov se nachází 1 jez, který významnou měrou může ovlivnit průběh povodně. 
  • Jez MVE MD Energo  se nachází na Bílé Opavě v zastavěném území obce Ludvíkov před mostní konstrukcí napojující se na silnici II/445. Vlastníkem objektu Ing. František Rosecký.