Povodňový plán obce LudvíkovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ludvíkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1- Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Tel.: 596 657 511
E-mail: info@pod.cz

Přímý výkon správy toku: 
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Ludvíkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Střední Opava (ř.km 0,000 - 0,900) 10100537

2-02-01-0040

2-02-01-0060

2-02-01-0080

Bílá Opava 10100537 2-02-01-0090

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz

Okresní ředitelství:
Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, Ostrava, 710 00
Tel.: 956 911 111
E-mail: or941@lesycr.cz

Správce toků (rajon 104): Mgr. Jiří Mlčoušek 
Tel: 956 941 358, Mob: 724 523 968
E-mail: jiri.mlcousek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Ludvíkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP

Střední Opava (ř.km 0,900 - 12,885)

10100537

2-02-01-0040

2-02-01-0060

2-02-01-0080

Skalní potok 10208656 2-02-01-0050
Videlský potok 10208726 2-02-01-0040
LP Bílé Opavy v km 5,5 10209159 2-02-01-0090
LP Bílé Opavy v km 3,2 10214133 2-02-01-0090
PP Střední Opavy v km 7,7 10214863 2-02-01-0040
LP LP Bílé Opavy v km 5,5 10217359 2-02-01-0090
PP Bílé Opavy v km 4,5 10215643 2-02-01-0090