Povodňový plán obce LudvíkovHladinoměry - Ludvíkov

Karlova Studánka (Bílá Opava)

Hlásný profil kategorie C - Karlova Studánka ve správě obce Ludvíkov je umístěn na silničním mostu přes řeku Bílou Opavu. Automatická měřící stanice provádí ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos na cílový server. Obec Ludvíkov dále informuje město Vrbno pod Pradědem a dále ORP Bruntál.

Ludvíkov (Bílá Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází v centrální části obce na pravém břehu vodního toku Bílá Opava, je vybavena automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik.