Povodňový plán obce LudvíkovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Dana Selingerová 737 373 965

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Petr Pravda
Ivo Konečný
Jaroslav Skřivánek
Zdeněk Bruštík

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon
Ivo Konečný Lesní technika
Ivo Konečný
Martin Gřunděl Lesní technika
Martin Gřunděl
Vladimír Mader Zdvihací a nákladní vozy
Vladimír Mader
Robert Chovančák Zemědělská technika
Robert Chovančák

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ludvíkov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Penzion U Sovy Ubytování/stravování Ludvíkov 43 Anna Záhonská  35 35
Penzion Stonožka Ubytování / stravování Ludvíkov 78 Ludvík Zifčák 25 25
Pod Vysokou horou Ubytování / stravování Ludvíkov 36 Mark Gurecký 8 8
Chata Pepíno Ubytování Ludvíkov 90 Josef Minařík 20 --
Autocamping Ubytování Ludvíkov 112 Ludmila Knápková 139 --
Koliba Ubytování/stravování Ludvíkov 113 Jan Zvědělík 60 60

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Penzion U sovy  Ludvíkov 43 Anna Záhonská

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Penzion U sovy Ludvíkov 43 Anna Záhonská