Povodňový plán obce RájecPOVODŇOVÝ PLÁN obce Rájec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR957/052391/2023; ze dne 01. 06. 2023
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-21053/2023/5419-TK; ze dne 19. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí
Č. j.: MUZB/38693/2023/Pos; ze dne 17. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 05. 2023
offline verze 30. 05. 2023
digitalizovaná verze 30. 05. 2023
databáze POVIS 30. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i