Povodňový plán obce RájecPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rájec 98, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 416 920, 724 187 200 (starosta)
E-mail: rajec.zabrezsko.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz

Odbor správní - Ing. Vlastimil  Hloch 
Tel: 583 468 236
E-mail: vlastimil.hloch@muzabreh.cz

Oddělení životního prostředí - Ing. Květoslava Hýblová
Tel: 583 468 254
E-mail: 
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Josef Veselský 
Tel: 585 508 402
E-mail.: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Breškovcová 

Tel: 585 508 405, 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz