Povodňový plán obce RájecDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Vladimír Hroch Starosta 724 187 200
Ivana Bubelová Účetní 583 416 920

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Vladimír Hroch Starosta 724 187 200

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Rájec Ford transit 2022, Ford transit 2010, Čerpadlo Hefron, Motorová pila Požární zbrojnice Vladimír Hroch 724 187 200

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rájec

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
kulturní dům Rájec Shromaždiště, nouzové ubytování, stravování Rájec 180 Vladimír Hroch 724 187 200 40 40

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obchůdek u Klimešů Rájec 117 Klimešová Radmila

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ŠPVS Šumperk a.s. Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk Centrální vodárenský dispečink provozovatele ŠPVS 583 317 202