Povodňový plán obce RájecHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rájec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rájec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími vodními toky na území obce jsou vodní toky Moravská Sázava a Rájecký potok. Moravská Sázava pramení na jihozápadním úbočí Bukové hory v nadmořské výšce 780 m. Délka vodního toku je 53,9 km. Moravská Sázava proniká do území obce ze severu, dále pak protéká celým katastrálním územím a opouští tuto oblast na jihu území. Dále Moravská Sázava protéká katastrálním územím Zvole u Zábřeha, kde v nadmořské výšce 264 m nad mořem ústí zprava do vodního toku Moravy.

Vodní tok Moravská Sázava má na území obce Rájec oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny.

 

 Základní hydrologické charakteristiky Moravské Sázavy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Lupěné, Moravská Sázava 8,75 3,88 40,2 87,6 111 173 203

 

Dalším vodním tokem na tomto území je Rájecký potok, který je pravostranným přítokem Moravské Sázavy a protéká celým katastrálním územím. Délka vodního toku je 3,8 km. Na obou jeho březích se nachází zástavba. Při silných přívalových srážkách dochází k rozvodnění Rájeckého potoka, zaplavování sklepů, zahrad a komunikací. V okolí obce se nachází převážně orná půda, která je při přívalových srážkách nejvíce ohrožena zejména díky malé retenční schopnosti. Přívalové srážky v kombinaci se sklonitostí terénu pak způsobují splach ornice, v extrémním případě sesuvy půdy. 

Vodní toky na území obce Rájec

Vodní toky na území obce Rájec


Základní údaje o vodních dílech na území obce Rájec

Přehled vodních děl na území obce Rájec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rájec se nachází dvě vodní nádrže bez přiřazené kategorie – SVHB 41002048100 a 410020481001.