Povodňový plán obce RájecSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rájec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS.
Tel.: 583 301 292
E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rájec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Moravská Sázava 10100059 4-10-02-0480-0-00
bezejmenný tok 10203676 4-10-02-0530-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Vedoucí: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon 702 - příslušný správce VT na území obce Rájec:
Ing. Rostislav Kamenec
Tel.: 725 132 785
E-mail: rostislav.kamenec@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Rájec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rájecký potok 10194495 4-10-02-0480-0-00
bezejmenný tok 10204289 4-10-02-0480-0-00
bezejmenný tok 10186184 4-10-02-0480-0-00
bezejmenný tok 10198951 4-10-02-0480-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 15000741 4-10-02-0530-0-00