Povodňový plán obce PasohlávkySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pasohlávky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Dolní Věstonice závodu Střední Morava
Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Tel.: 519 517 686
Email: provozvestonice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Pasohlávky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jihlava 10100008 4-16-04-025
Dyje 10100006 4-14-03-070, 4-14-03-072, 4-14-03-074, 4-17-01-001
bezejmenný tok 10188762 4-14-03-072
bezejmenný tok 10205348 4-14-03-072
bezejmenný tok 10193058 4-14-03-074
bezejmenný tok 10207266 4-14-03-074
bezejmenný tok 10202876 4-14-03-074
bezejmenný tok 10195438 4-14-03-072