Povodňový plán obce PasohlávkyHladinoměry - Pasohlávky

Přibice (Jihlava)

Hlásný profil ve správě ČHMU kat. A se nachází 200 m pod silničním mostem na levém břehu. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s.p. Platnost úseku SPA je od Přibic po ústí toku do VD Nové Mlýny.