Povodňový plán obce PasohlávkyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Tel.: 519 427 710
E-mail: obec@pasohlavky.cz
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Tel: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.
Tel: 519 301 363
E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 554 165 571

E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Referent - Ing. Michal Boušek
Tel.: 541 652 215
E-mail: bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra