Povodňový plán obce PasohlávkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Pasohlávky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-44267/2020/5419; ze dne 25. 11. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO-134/2021/ZP/VOL; ze dne 05. 01. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 08. 2020
offline verze 18. 08. 2020
digitalizovaná verze 18. 08. 2020
databáze POVIS 18. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i