Povodňový plán obce PasohlávkyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Martina Dominová 723 723 066
Stanislava Langová --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Roman Mikulášek 773 826 692
Jaroslav Mandák 731 576 552

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Přepravní dodávka Obec Pasohlávky
Malotraktor Obec Pasohlávky
Kalové čerpadlo Obec Pasohlávky
Traktor Vinofrukt a.s. Dolní Dunajovice
Bagr Vinofrukt a.s. Dolní Dunajovice
Hadice SDH Pasohlávky
Nářadí SDH Pasohlávky

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pasohlávky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Rekreační zařízení Laguna Ubytování / stravování Pasohlávky č. ev. 1040 Tomáš Ingr 70 30
ATC Merkur Ubytování Pasohlávky č. ev. 114 Tomáš Ingr 400 --
Základní a mateřská škola Ubytování Pasohlávky 209 Mgr. Stanislav Polák 30 --
Kulturní dům Ubytování Pasohlávky 3 Martina Dominová 50 --
Restaurace U Lasa Stravování Pasohlávky 48 Josef Saloň -- 50
Restaurace Velký dvůr Stravování Pasohlávky č. ev. 1070 Rostislav Králík -- 80

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Mikulov Pasohlávky 190 Olga Karásková 519 427 719


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 519 304 611