Povodňový plán obce PasohlávkyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Pasohlávky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pasohlávky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem, z hlediska povodňového ohrožení, je vodní tok Jihlava (číslo hydrologického pořadí 4-16-04-025). Jihlava, která ústí do střední nádrže VD Nové Mlýny, pramení na Českomoravské vrchovině u obce Jihlávka v nadmořské výšce 670 m. V horním toku protéká převážně sevřenými zaklesnutými údolími. Protíná i stejnojmenné krajské město Jihlavu, dále pokračuje jihovýchodním směrem k Třebíči a k Ivančicím. Celková délka toku je 184,6 kilometrů. Plocha povodí je 3 117 km2. Dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je vodní tok Jihlava významným vodním tokem na území České republiky.

Dalším významným vodním tokem na území obce je Dyje (číslo hydrologického pořadí 4-14-03-070, 4-14-03-072, 4-14-03-074, 4-17-01-001). Dyje vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u Raabsu v Rakousku ve výšce 410 m n. m. Ústí zprava do Moravy u Moravského Jánu ve výšce 148 m n. m. Plocha povodí je 13 418,17 km2, délka toku 305,6 km, průměrný průtok u ústí je 43,89 m3/s. Dyje se před hranicí obce vlévá do vodní nádrže Nové Mlýny, která se nachází přímo u intravilánu obce. Dyje následně pokračuje jihovýchodním směrem a vlévá se jako pravostranný přítok do Moravy. Jejich soutok tvoří trojmezí České republiky se Slovenskem a Rakouskem. Dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je vodní tok Dyje významným vodním tokem na území České republiky.

Vodní toky na území obce Pasohlávky


Základní údaje o vodních dílech na území obce Pasohlávky

Přehled vodních děl na území obce Pasohlávky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Pasohlávky se nachází 1 vodní nádrž - VD Nové Mlýny. Tvoří ji kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Součástí nádrže jsou dvě uměle vytvořené laguny (Velká laguna a Malá laguna) pro rekreační účely kempu Merkur. Nádrž má regulovaný odtok, takže nehrozí zvýšení její hladiny a tím ohrožení obce Pasohlávky.