Povodňový plán obce Poříčí u LitomyšlePOVODŇOVÝ PLÁN obce Poříčí u Litomyšle

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/055491/2023; ze dne 10. 07. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Poříčí u Litomyšle, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ Litomyšl 052597/2023/; ze dne 12. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 06. 2023
offline verze 05. 06. 2023
digitalizovaná verze 05. 06. 2023
databáze POVIS 05. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i