Povodňový plán obce Poříčí u LitomyšleSrážkoměry - Poříčí u Litomyšle

Litomyšl Heliport

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu heliportu nad městem Litomyšl, na parcelním čísle 1320/1. Provozovatelem srážkoměru je město Litomyšl.

Lubná

Srážkoměrná stanice je umístěna na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Nová Ves u Jarošova

Srážkoměrná stanice se nachází na severovýchodním okraji obce v těsné blízkosti zemědělského areálu. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Sebranice

Srážkoměrná stanice je umístěna na úpravně vody v k. ú. obce Střítež. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.

Trstěnice

Srážkoměrná stanice se nachází jihozápadně od intravilánu obce Trstěnice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.